«

»

Sty 12

Co jest podstawą wzrostu bezrobocia

1

Z bezrobociem walczy się tak naprawdę wszędzie. Utrata pracy często wiąże się w następstwie z długotrwałym i nierzadko bezskutecznym jej poszukiwaniem. Jakie podłoże ma ta bardzo zła sytuacja, dlaczego tracimy zatrudnienie? Najważniejsza rzecz to z całą pewnością mechanizacja. Dzięki specjalistycznym urządzeniom produkcja realizowana jest o wiele krócej niż do tej pory. Nie można zaprzeczyć, że ludzie muszą je obsługiwać, ale nie aż w tak ogromnej ilości. Kolejna rzecz to wzrost kosztów pracodawcy. Przede wszystkim niewielkie firmy dotykają horrendalne podatki i konieczność ponoszenia kosztów obowiązkowych ubezpieczeń. Doprowadza to często do upadku przedsiębiorstw, którym nie opłaca się funkcjonować właśnie ze względu na duże koszta oraz niskie zarobki. Bezrobocie byłoby na pewno mniejsze jeśli potencjalni pracownicy byli właściwie wykształceni. Jeśli w państwie żyje wiele osób kończących studia humanistyczne, a popyt jest na ścisłowców, na pewno większość osób z pierwszej grupy nie odszuka dla siebie właściwego zatrudnienia. Tak więc podstaw bezrobocia jest dużo, ale z niektórymi z nich można skutecznie walczyć. Trzeba jedynie chcieć.