«

»

Sty 04

Rodzaje prestiżowych lokat bankowych

Najbardziej prestiżowe lokaty bankowe pozwalają dzięki wysokiemu oprocentowaniu na pomnażanie pieniędzy w krótkich okresach czasu, po których wygaśnięciu można dokonać zamknięcia lokaty. Jedną z takich lokat jest Lokata Welcome. Ten produkt bankowy przeznaczony dla nowych klientów ma za zadanie przekonać ich do tego, że dobrze zrobili decydując się na skorzystanie z oferty konkretnego banku.

Muszą oni jednak w celu otwarcia wybranej przez siebie lokaty udać się do oddziału, poznać jej szczegóły i dopiero zdecydować się na podpisanie umowy o lokatę obowiązującą przez czterdzieści dni. Minimalna kwota pieniędzy, jaka musi znaleźć się na takiej lokacie wynosi sto tysięcy, natomiast maksymalna to aż sześćset tysięcy. Tego rodzaju lokata stanowi jedną z lokat otwieranych tylko w oddziałach banku.

Wśród dostępnych obecnie ofert nie brakuje również takich, które są dostępne klientom chcącym umieścić część posiadanych przez siebie środków pieniężnych właśnie na lokatach bankowych, ale w sposób internetowy. Mogą oni skorzystać na przykład z lokaty Welcome Online, zakładanej na okres czasu obejmujący maksymalnie trzy miesiące przy kwocie od stu do trzystu pięćdziesięciu tysięcy.

Jedną z dłuższych lokat bankowych jest natomiast Lokata Rentierska, która może zostać założona na okres nawet trzydziestu sześciu miesięcy. Jest ona dostępna z rachunkiem bankowym i może być zakładana nawet przez bankowość elektroniczną. Praktyczne porady dla osób chcących założyć lokatę bankową można znaleźć między innymi na stronie https://www.lionsbank.pl/lokaty.